کفپوش اپوکسی چیست؟

کفپوش اپوکسی از واکنش پلی  یوکساید با یک سخت کننده امینی بوجود میاید وضدخورندگی و ضدسایش ومقاومت بالای شیمیایی با عمر بالا است

کفپوش اپوکسی از سه لایه تشکیل شده است

لایه اول پرایمراین لایه دیسکوزیته بسیار کم و قابلیت اجرا بر روی بتن اماده سازی شده وتضمین چسبندگی

لایه دوم لایه میانی این لایه ارتقای خواص مکانیکی وبرروی پرایمروباتنوع برشرایط و دمایی محیط اجرا و قابل مسطح سازی باسیلیس با بالا بردن استحکام ضد سابش

لایه سوم لایه رویه ایجاد سطحی صاف و براق درفا م های مختلف قابل شستشو وتنوع رنگ                                                                                                                                                                 امروزه سطوح بتنی در انبار ها سالن های صنعتی وپارکینگ ها غالبا در معرض عوامل محیطی فرساینده وسایش مکانیکی هستند و به مرور دچار افت کیفیت یا تخریب می شوند دراین مواقع بهتراست از کفپوش اپوکسی که مقاوم درمقابل رطوبت وعوامل شیمیایی وسایش وقابل شستشو و تنوع رنگ وترمیم اسان وچسبندگی خوبی دارداستفاده کرد

امین بتن