فواید آرماتوربندی درکفپوش بتنی

فواید آرماتوربندی در کفپوش بتنی:

درسالهای اخیرتحول عظیمی درسازه های ساختمانی و صنعتی بوجودآمده که تمایل برای استفاده از بتن رابیش از بیش کرده است  آماتور بندی که یکی ازاجزای مهم وحساس در ماندگاری و استحکام بتن به حساب می آید و اگر  اجرا نشود بتن ریزی بی فایده وشاید امکان اجرای بتن ریزی ممکن نباشد وهزینه وزمان پروژه تلف شود وبتن مطلوبی بدست نیاید با فهمیدن این موضوع بهتر است با آرماتور بندی ونحوه اجرای آن آشنا شویم.

بتن کف

درقدیم ایام هم ما ایرانیان از کاه وگل در ساختمان سازی استفاده میکردیم که کاه همان آرماتور بندی بحساب می آمد وگل درحکم سیمان بود این شکل قدیمی آرماتوربندی بود که دیگر مورد استفاده نمیگیردونیاز به توضیح بیشتر حول این موضوع بی فایده است.

آرماتوربندی چیست؟

ساختاری از سیم مفتول و میلگردهای فولادی باسایز های مختلف و باتناسب خاص ومنظم است که در آن بوسیله سیم مفتول میلگردهای فولادی به هم متصل میشوند وبه مقاومت فشاری وکششی بتن کمک میکنند

آرماتور بندی کفپوش بتنی   به چندین روش وجود دارد  یکی از این روشها استفاده از میلگردهای فلزی بنابر توصیه واحتیاجات کارفرمایان در پروژه هایشان به این شکل که میلگرد ها به حالت شبکه ای وبااندازه متناسبی (20در 20 )توسط سیم مفتول به متصل میشوند واز ترک خوردگی  وخورندگی بتن جلوگیری وکمک به افزایش مقاومت میکانیکی وعمر بسیار بالای کفپوش بتنی می کند و از سرعت اجرای بالا وهزینه مناسبی برخورداراست.

 

روش دوم که چندین سال است بوجود آمده استفاده از شبکه های آماده (مش )که به روز تر واستاندارد تر وصرفه جویی درهزینه وزمان راداراست مورد اول رامنسوخ کرده است وفعالا پر کار بردتر از مورداول است

 

روش سوم استفاده از آرماتور بندی غیره فلزی (الیاف ها)

از سالها پیش استفاده محدودی از آرماتور بندی غیره فلزی آغاز گشته است وتحقیقات بروی کابرود وسیع وعملکرد در دراز مدت این نوع آرماتور بندی هاادامه دارد البته این آرماتور های غیره فلزی(الیاف ها) چندین نوع هستند

1آرماتورهای باالیاف پلاستیکی

2الیاف شیشه ای

3الیاف آرامیدی

4الیاف کربنی

این الیاف ازیک رزین چسباننده تشکیل شده اند ومقاومت بالای در برابر خورندگی دارند وعلاوه بر این مقاومت هدایت مغناطیسی پایین ،ظرفیت بالا ،تغییر شکل ارتجایی ،عمر بالادر حفظ بتن بکار می رود ومورد استقبال همگانی قرار گرفته است

شرکت ارشیا بتن باداشتن انواع الیاف بتنی و اجرای صحیح و کامل این الیاف و بابهره مندی از دانش و تکنولوژی به روز دنیا و با قیمت مناسب در حال فعالیت در کشور  است  برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 

امین بتن