برچسب: اجرای،کفپوش،اپوکسی

اجرای کفپوش اپوکسی

ابتدا قبل از هر چیز باید زیر کار کاملا تمیز و عاری از گرد و غبار و مواد روغنی و چربی باشد. بطور خلاصه سطح زیر کار باید با پرایمر اپوکسی زیر سازی شود. این جزء که حساس و مهمترین بخش در اجرای کفپوش اپوکسی است باید جزء A را با جزء B  (هاردنر اپوکسی) به اندازه مناسب و صحیح باهم مخلوط شوند.

و تقریبا مدت 4 الی 5 دقیقه به هم زده شود تا یکنواخت گردد و با قلمو یا پیستوله یا غلطک بر روی سطوح اجرا شود. و درصورت اتمام کار باید ابزار کار با حلال اپوکسی تمیز گردد.

میزان مصرف ماده اپوکسی یک کیلوگرم برای حدود 5 متر مربع است و زمان مجاز مصرف پس از اختلاط 8 ساعت و درصد جامد حجمی دو جزء a و b ، پنجاه و سه درصد است و زمان خشک شدن سطحی دو ساعت می باشد. و زمان خشک شدن عمقی 8 ساعت و زمان خشک شدن کامل 7 روز می باشد. همچین زمان برای اجرای پوشش بعدی 24 ساعت و با تبخیر حلال و واکنش شیمیایی سخت و محکم میشود.

توصیه میشود برای نگهداری این محصول در انبار در ظروف دربسته و بدور از نور مستقیم خورشید و منبع حرارتی با دمای مابین 5 الی 30 درجه سانتی گراد 12 ماه باقی میماند.

 

امین بتن