لیست قیمت اجرای آرملات

لیست قیمت اجرای آرملات به چندین عامل بستگی داردمتراژ کار بدین گونه که متراژهرچه بیشتر باشد قیمت اجرای کفپوش  آرملات کمتر می شود و برعکس هرچه متراژ کمتر باشد قیمت اجرای آرملات کمی بیشتر می شود.ضخامت کفپوش آرملات  دومین عامل تاثیر گذار در قیمت اجرای کفپوش آرملات است یعنی این  که ضخامت اجرای آرملات با 1سانتی متری می تواند هم قیمت مواد اولیه و هم قیمت اجرای آرملات را پایین بیاورد البته در مکانهایی که با این ضخامت مشکلی ایجاد نشود می دانیم که کفپوش آرملات در مکانهای پرتردد و پر ترافیک ماشین الات سنگین اجرا می شود (مکان های صنعتی )  و ضخامت هر چه بیشتر باشد قیمت اجرای آرملات را هم بالا می برد زمان اجرای کفپوش آرملات هم مهم است یعنی هر زمان که کفپوش آرملات اجرا شود

 

امین بتن